Tannens oppbygging

Hva er en biofilm?

BIOFILM
Biofilm er en kompleks sammenkobling av mikroorganismer, kjennetegnet av produksjonen av en beskyttende og klebende matris.

Biofilmer karakteriseres av:

  • Heterogen struktur
  • Genetisk diversitet
  • Komplekse kommunikasjoner
  • Ekstracellulær matriks av polymere substanser

Et eksempel på en biofilm er dentalt plakk.