Tannbleking

Tannbleking – Karbamidperoksid vs. Hydrogenperoksid

Hva er egentlig forskjellen på karbamidperoksid og hydrogenperoksid?

Det finnes mange tannblekingsmidler på markedet, hvorav noen av dem inneholder karbamidperoksid mens andre inneholder hydrogenperoksid. Da kan man jo lure hva som egentlig er forskjellen på dem. Har de samme effekt?

Vel, nei.

Hva er sterkest?

Hydrogenperoksid er et sterkere og raskere blekningsmiddel enn karbamidperoksid. I Norge bruker de fleste produktene man får kjøpt til hjemmebruk likevel karbamidperoksid. DentaWorks er et eksempel på slike produkter. Dette gjør dem sikrere i bruk, fordi man gjerne må bruke dem over en lengre periode enn de produktene som består av hydrogenperoksid (gitt at de har samme konsentrasjon). En annen grunn til at karbamidperoksid oftest blir brukt i hjemmeblekingsprodukter er at de ved oppbevaring er mer stabile og holder bedre enn hydrogenperoksid. Hydrogenperoksid-produkter har en større tendens til å miste kvaliteten om de oppbevares over lang tid. Om man kjøper produkter fra ebay, som Crest whitestrips og andre som inneholder hydrogenperoksid, bør man derfor passe på at de ikke har gått ut på dato.

Karbamidperoksid brytes ned til ca. en tredjedel hydrogenperoksid og to tredjedeler urea. Det vil si at en karbamidperoksidløsning på eksempelvis 18% har samme effekt som en 6% hydrogenperoksidløsning.

Comments are closed.