Tannbleking

Tannbleking – Hvordan virker det?

Hvordan virker tannbleking?

For at tenner skal kunne blekes må man tilsette en aktiv ingrediens i blekeproduktet, hydrogenperoxid. Hydrogenperoxid diffunderer gjennom den organiske matrisen av emalje og dentin, noe som kan skje på grunn av den lave molekylvekten til hydrogenperoksid.
En teori om hvordan blekeprosessen skjer er at de frie radikalene som dannes angriper organiske molekyler for å oppnå en stabilitet, noe som videre fører til frigjøring av andre radikaler. Disse radikalene kan reagere med umettede bindinger, forstyrre elektronkonjugering og gi en forandring i absorpsjonsenergien til de organiske molekylene i emaljen. De nye og enklere molekylene som er blitt laget reflekterer mindre lys, noe som får tannen til å se lysere ut.

Faktorer som påvirker både hjemmebleking og bleking hos tannlegen:

Ren tannoverflate.

All rusk og urenheter bør fjernes for å kunne skille mellom overflatemissfarging og missfarging som ligger dypere i tannen. I tillegg bør det være rent for at blekingsproduktet skal ha best mulig kontakt med tannoverflaten.

Konsentrasjonen av peroksid.

Jo høyere konsentrasjon av peroxid, desto raskere oppnår man en blekeeffekt, men denne effekten er ikke lineær. Dvs. at 20% peroksid ikke bleker dobbelt så raskt som 10%. Blekingsproduktet som tannlegen kan bruke har gjerne en konsentrasjon på 35% hydrogenperoksid, men noen kan også være så høyt som 50%. Dette krever at bløtvevet blir isolert fra enhver mulig kontakt med blekningsmaterialet. Vevskontakt resulterer i en umiddelbar kjemisk brenning av vevet. Altså oppstår det sårdannelse, noe man må prøve å unngå. Konsentrasjonen i hjemmeblekingsprodukter (eksempelvis DentaWorks) er lavere, er relativt sikkert, og vil oftest ikke føre til noen reaksjon ved kontakt med tannkjøttet. Det kan likevel oppstå dersom konsentrasjonen er høy nok.

Mer om forskjellen på hydrogenperoksid og karbamidperoksid har jeg skrevet om her.

Temperatur.
Høy temperatur gir raskere reaksjon pga. økt oksygenfrigjøring. En økning på 10 grader Celsius dobler hastigheten på den kjemiske reaksjonen. Dette endrer nødvendigvis ikke fargeforandringen. I tillegg kan en økt temperatur føre til følsomhet, eller i værste fall irreversibel pulpa-inflammasjon. Blekemidler skal derfor alltid brukes uten noen form for anestesi for å unngå overoppheting av tannen. Ikke-vitale tenner skal heller ikke varmes opp til en temperatur som er høyere enn den som er akseptabel for en vital tann.

pH

Optimal pH-verdi ved hygrogenperoksid-bleking er 9,5-10,8. En pH-verdi på 10,8 fører til 50% raskere bleking enn ved pH 9,5. De fleste karbamid-peroksid materialene har en pH på rundt 7. Mye lavere pH-verdier vil kunne føre til endringer på tannoverflaten. Karbamidperoksid brytes ned til hydrogenperoxid og urea. Urea er hovedsaklig ansvarlig for å heve pH-verdien i munnhulen til over 8.

Tid

I tillegg til konsentrasjonen, er blekningsgraden direkte relatert til hvor lenge blekingsmiddelet er i kontakt med tannen. Men jo lengre kontakt desto mer sannsynlighet er det for sensitivitet og ising i tennene.