Samfunnsodo

Evidensbasert tannbehandling – Hva er det og hvordan går man fram?

Hva menes med evidensbasert tannbehandling?

Evidensbasert tannbehandling (EBD – “Evidence-Based Dentistry”) er tannbehandling som integrerer den beste tilgjengelige vitenskapen med klinisk erfaring og pasientens preferanser når man tar kliniske avgjørelser. Dette for å gi best mulig behandlingstilbud og for å unngå unødvendig eller feil behandling.

Det er altså en behandlingstilnærming som baserer seg på vitenskap/forskning, og ikke på tradisjon som man ikke har funnet støtte for.
Evidensbasert medisin argumenterer at det er umulig å bruke bevitnelser, rykter og mystiske begrunnelser som bevis fordi den som observerer er inhabil og hindrer dermed objektiv innsamling av data.

Stiller krav til tannhelsepersonell:

Evidensbasert tannbehandling krever en del av tannhelsepersonellet. De må til enhver tid søke etter ny informasjon og holde seg oppdatert. Ny forskning blir stadig publisert og selv nye bøker kan være utdaterte så snart de selges. Derfor kan man søke etter informasjon på ulike steder.

Når man drive evidensbasert tannbehandling går man fram på følgende måte:

1.    Identifiserer det kliniske problemet

Dette er trolig det viktigste steget i EBD. Man stiller et spørsmål om et klinisk problem/identifiserer det.
Spørsmålet må være relevant til pasientenes problem og rettet i så måte at svarene blir nøyaktige.

2.    Det neste steget er å søke etter evidens. Dette kan man finne flere steder, og man kan basere seg på enten et individuelt nivå ved å observere tegn eller symptomer hos pasienten, eller man kan basere seg på research-evidens hvor kliniske studier på populasjoner av pasienter blir tatt i bruk.

Man kan finne evidensen på ulike steder:

  • Spør en ekspert
  • Les en bok
  • Finn relevante artikler
  • Søke på internett
  • Søk i en database (eks: MEDLINE)

Å spørre en ekspert kan være et godt startpunkt, men de trenger ikke alltid være helt oppdatert i forhold til all den oppdaterte evidensen som foreligger til enhver tid. De er også ofte subjektive i sine meninger omkring bestemte saker.
Å lese en tekstbok kan høres ut som en god idé, men det er bevist at de går raskt ut på dato, selv når de er nye.
Å finne relevante artikler kan også være en måte, men også her er det ikke sikkert at de peker på nøyaktig det man er ute etter, og kanskje leser man den ikke nøye nok.
Internett er en rask og enkel måte å følge med på, men man kan komme over artikler som ikke alltid er sanne, eller ikke er relevante. Derfor skal man ta disse med en klype salt.
Søke i databaser er trolig det beste valget. Disse er mest oppdaterte og omfattende.

3.    Etter at man har samlet tilgjengelig materiale må man finne meningen med alt sammen. Man må finne ut om materialet bidrar til en god evidens i forhold til problemet. Etter man har funnet ut dette skjer 1 av 2 ting:

  1. Man forkaster det
  2. Tar vare på det. Om man finner det relevant og tar vare på det må man hele tiden oppdatere seg. For det kan dukke opp nytt materiale til enhver tid.

4.    Til slutt behandler man i forhold til det man har funnet. ”ACT ON EVIDENCE”.
Utfordringer med evidensbasert tannbehandling.
Problemet med evidens-basert tannbehandling er at det ofte kan være vanskelig å hele tiden holde seg oppdatert, men som tannhelsepersonell må man gjøre det man kan for å henge med i utviklingen.

Enkelte kan være sløve på dette området, og derfor vil det alltids kunne foreligge en forskjell i kvalitet blant tannhelsepersonell (og annet helsepersonell).