Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hva er pulpastener?

Pulpastener er øyer av mineralisert vev som vi finner i bløtvevet (i pulpa). De øker med alderen, og kan gi problemer dersom de ligger ved foramen apikale (stenger igjen blodforsyningen). Deler de inn i 3: 1)   Sanne Disse har typisk dentinstruktur 2)   Falske Ikke dentinstruktur 3)   Diffuse Forkalkninger Ser vi gjerne i forbindelse med blodkar Ikke noen spesiell dentinstruktur Forekomst…

Continue Reading
Fysiologi, Muskelfysiologi

Hva oppnår musklene med å bryte ned protein?

Muskelen forbruker periodevis mye ATP. Muskelen kan bryte ned proteiner og oksidere aminosyrer. Dette fører til en frigjøring av aminosyren alanin. Alanin lages ved omdanning fra pyruvat i muskelen. Alanin kan så fraktes med blodet til leveren, hvor den tilbakedannes til pyruvat vha. Alanin transaminase (aminogruppen til alanin flyttes til alfa-ketoglutarat og man får pyruvat og glutamat). I leveren kan…

Continue Reading
Fysiologi, Oral Patologi

Kliniske begreper i gastroenterologi

Øsofagus/ventrikkel Dysfagi = spisebesvær/svelgevansker Odynofagi = spisesmerter/svelgesmerter Dyspepsi = fordøyelsesbesvær Ulcusdyspepsi = Smerter i epigastriet i forbindelse med måltider. Minner/gir mistanke om magesår Refluksdyspepsi = minner/gir mistanke om reflukssykdom. Halsbrann/sure oppstøt. Non-ulcus dyspepsi = dyspepsi (fordøyelsesbesvær) hos en som ikke har magesår eller annen god forklaring på dyspepsien. Ulcus = Sår (i magesekk eller tovfingertarm) Gastritt = inflammasjon i mageslimhinnen.…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi

Endringer i kjevebenet kan være første tegn på beinskjørhet

Kjevebeinet består av trabecular-ben. Altså samme bein som er i blant annet lårhals og ryggvirvlene. Ved negativ kalsium-balanse blir kalsium lettere mobilisert fra trabecularben framfor radiale bein. Kjevebenet er derfor en potensiell kalsiumkilde for å møte behovet til andre kroppsvev. En endring i kjevebenet kan følgelig være første tegn på beinskjørhet! Hos kvinner ser man gjerne en høy korrelasjon mellom…

Continue Reading
Ernæring

Oral helse og annen ernæringsrelatert helse

Periodontal sykdom er gjerne assosiert med følgende tilstander: HIV/AIDS Spiseforstyrrelser Inflammatorisk autoimmun sykdom (Sjøgrens) Hjerte- og karsykdom Diabetes Beinskjørhet Kreft i munnen/kreftbehandling (cellegift) Sykdom/tilstander som påvirker ernæringsstatus Cøliaki, aldring/sykdom Pubertet og svangerskap Periodontal sykdom øker risikoen for hjerte- og karsykdom! Hjertesykdom er vanligvis forårsaket av blodåresykdom. Den skyldes opphopning av kolesterol i blodåreveggen. Angina = smerte i brystet pga. trang(e)…

Continue Reading
Oral Patologi

Leukoplaki

Definisjon: hvit flekk eller område som ikke kan skrapes av og klinisk ikke kan identifiseres som annen sykdom eller forandring (unntatt tobakk). Man reviderer (endrer) diagnosen om man finner en annen årsak til forandringen. Utseendet kan variere. Leukoplaki er det viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, altså et forstadie til kreft. Finner det oftest: Intraoralt:…

Continue Reading
Oral Patologi

Erupsjonscyste

Erupsjonscyste: Er en cyste som oppstår rundt kronen på en tann i frembrudd, delvis utenfor benet. Dette kan altså skje hos barn. Man ser en blålig, myk og rund hevelse i gingiva over den aktuelle tannen. De er vanlige og også ufarlige. Ved traumatisering kan det samle seg blod i vevet – erupsjonshematom. Erupsjonscystene brister ofte spontant, eller tannlegen kan…

Continue Reading
Oral Patologi

Keratocyste / odontogen keratocystisk tumor

Keratocyste / odontogen keratocystisk tumor: Utgjør 5-15% av alle odontogene cyster. Forekomst: Alle aldersgrupper Vanligst mellom 20 og 30 år Menn > Kvinner Forholdet mellom underkjeve : overkjeve  (2:1) Vanligst å finne posteriort i underkjeven, angulus regionen og oppover i ramus. I overkjeven er regionen rundt 3. molar vanligste lokalisasjon. Når de oppstår hos barn er det ofte sammenheng med…

Continue Reading
Oral Patologi

Follikulærcyster

Follikulærcyste: Er den nest vanligste odontogene cyste. Oppstår fra emaljeorganet eller rester av det reduserte emaljeepitelet rundt kronen på en ikke frambrudt tann. Man får en væskeansamling mellom kronen og REE (red.emaljeepitel), eller mellom lagene i emaljeepitelet. Cysteepitelet er festet til tannen ved emalje-cement grensen. Cysten er asymptomatisk hvis den ikke er infisert. Kan bli så stor at den blir…

Continue Reading
Oral Patologi

Oral patologi – Cyster

Hva er en cyste? En cyste er et væskefylt, patologisk hulrom med epitelkledning. Væskefylte hulrom uten epitelkledning kalles en uekte cyste, pseudocyste eller uorganisert cyste. De oppstår gjerne hyppig i kjevene pga. mye inneklemt epitel. Inflammasjon, infeksjoner eller traume kan stimulere til epitelproliferasjon. Utvikling av cyster – teorier: Epitel vokser og kler en abscesshule Epitel begynner å vokse, man får…

Continue Reading