Oral Patologi

Leukoplaki

Definisjon: hvit flekk eller område som ikke kan skrapes av og klinisk ikke kan identifiseres som annen sykdom eller forandring (unntatt tobakk).

Man reviderer (endrer) diagnosen om man finner en annen årsak til forandringen.

Utseendet kan variere. Leukoplaki er det viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, altså et forstadie til kreft.

Finner det oftest:

Intraoralt:

 • Munnvik og kinn (vanligst)
 • Tunge
 • Alveolarkam
 • Munngulv
 • Gane

Lokalisasjonen er gjerne relatert til tobakksbruk.

Forekomst:

 • Oftest i I-land
 • Middelaldrende og eldre (40 år og eldre)
 • Vanligst hos menn

Histologisk kan man se:

 • Hyperkeratose (80%)
 • Epitelhyperplasi
 • Plateepitel med lett/moderat /grov dysplasi (10-25%)
 • Carsinoma in situ (3 %)
 • Invasivt plateepitelkarsinom (5%)

Prognose:

Vanligvis ufarlig. Forsvinner oftest etter en stund når man har fjernet utløsende årsak. Ca. 3% av leukoplakier vil utvikle kreft.

Comments are closed.