Fysiologi, Oral Patologi

Kliniske begreper i gastroenterologi

Øsofagus/ventrikkel


Dysfagi = spisebesvær/svelgevansker

Odynofagi = spisesmerter/svelgesmerter

Dyspepsi = fordøyelsesbesvær

Ulcusdyspepsi = Smerter i epigastriet i forbindelse med måltider. Minner/gir mistanke om magesår

Refluksdyspepsi = minner/gir mistanke om reflukssykdom. Halsbrann/sure oppstøt.

Non-ulcus dyspepsi = dyspepsi (fordøyelsesbesvær) hos en som ikke har magesår eller annen god forklaring på dyspepsien.

Ulcus = Sår (i magesekk eller tovfingertarm)

Gastritt = inflammasjon i mageslimhinnen. Histologisk/makroskopisk, ikke klinisk diagnose

Gastropati = tilstand med redusert bevegelse i magesekken (langsom tømming).

Lever/galleveier/pancreas
Icterus = Gulsott. Avleiring av bilirubin i huden og på sclerae. Samtidig høy verdi av bilirubin.

Stum icterus = gulsott uten ledsagende symptomer.

Hepatitt = betennelse i lever, uansett årsak.

Hepatomegali = stor lever

Hepatosplenomegali = stor lever og milt

Hepatorenalt syndrom = nyresvikt som følge av akutt leversvikt

Føtor hepaticus = ”leverånde”, karakteristisk lukt av utåndingsluften.

Kolecystitt = galleblærebetennelse

Kolangitt = gallegangsbetennelse

Pankreatitt = bukspyttkjertelbetennelse. Akutt eller kronisk.

Tynn- og tykktarm
Gastroenteritt = magesjau. Forbigående infeksiøs tilstand med diaré og oppkast.

Enteritt, enteropati = sykdom i (tynn-)tarm.

Dysenteri = akutt, blodig diaré

Diaré = løs avføring med økt volum og økt tømming. Kronisk ved >3 ukers varighet.

Colon/Rectum

Obstipasjon = Forstoppelse. Treg avføring, vanskelig tømming, inkomplett tømming, hard avføring. Må presse/hjelpe til. Dager uten avføring.

Kolitt = Betennelse i tykktarm. (Ulcerøs kolitt, Crohns kolitt)