Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hvordan får man karies (hull i tennene)?

karies

DENTAL KARIES – hva er det?

Dental karies er demineralisering av tannsubstans på grunn av bakterier. Det er den vanligste kroniske sykdommen som innebefatter nær 80% av verdens befolkning.

Det er flere grunner som gjør at man får karies:

 1. Riktig mikrobe
 2. Dårlig diett
 3. Dårlig munnhygiene
 4. Lite fluor
 5. Tidsaspektet

Bevis for karies som en infeksjonssykdom baseres på forsøk på såkalte gnotoniotiske dyr (dyr som bare kan ha visse bakterier i seg) sammenlignet med bakterierene dyr. I tillegg har man gjort epidemiologiske studier på mennesker.


Hva karakteriserer en kariogen bakterie?

 • Rask sukkertransport
 • Syreproduksjon
 • Egen syretoleranse
 • Ekstracellulære polysakkarider
 • Intracellulære polysakkarider

KARIOGENE BAKTERIER:

Streptococcus Mutans
Gram + kokker/korte staver. Finnes vanligvis på harde, ikke-fellende overflater. Er den bakterien som forbindes mest med dental karies.
Har svært rask sukkertransport og flere ulike systemer for transporten. Gjør miljøet surt, pH 3,9-4,2. Har høy syretoleranse.

Actinomycer
Gram + forgrenede staver. Også den vanlig i dentalt plakk, men gjerne implisert ved rotoverflatekaries. Opportunistiske patogener.

Lactobasiller
Gram + stav. Implisert ved komplisert dental karies.

Andre bakterier

 

Når man behandler en pasient er det viktig å holde balansen av orale mikroorganismer, og alkaliske arter kan være med å behandle tilstanden forårsaket av syreproduserende arter.

 

 

MIKROBIOLOGIEN BAK DENTAL KARIES

Sukkermetabolisme
Bakterier elsker sukker – sukrose – et disakkarid av glukose og fruktose. Dette molekylet brytes ned til de respektive monosakkaridene og tas opp av mikroben via spesielle transportsystemer. Bakteriene bruker sukrosemolekylene både inne i cellen og utenfor. Utenfor lages glucaner, mucaner og fructaner, mens inni produseres melkesyre, energi og noe brukes til lagring.

IPS
Intracellulære polysakkarider = lagrede polysakkarider. Forlenger syreproduksjonsevnen til bakteriene. De driver også protoner ut av cellen ved produksjon av ATP og gjør at cellen bedre tåler lav pH.

EPS
Før sukrose tas opp i cellen brukes mindre enn 10% til dannelse av fructaner og glucaner, viktige komponenter i matriksen. Disse bidrar til en barriere mot syrediffusjon ut av biofilmen.

 

DEN ØKOLOGISKE PLAKKHYPOTESEN

Mye sukker –> STRESS à Syreproduksjon

Nøytral pH –> Endrede omgivelser –> Lav pH

S. Sanguinis, S. Gordonii –> Økologisk skifte –> S. Mutans, Lactobasilli

Sunn/frisk –> Sykdom –> Karies

 

Strategier for å hindre en slik gang:

 • Redusere inntak av sukker
 • Endre vertsfaktorene, for eksempel spyttflow.
 • Antimikrobielle midler

Prevensjon for karies må skje enten under etablering/kolonisering eller under demineraliseringen av tannsubstans.

Diagnosen stilles når lesjonen har nådd såkalt ”white spot” lesjoner.

 

 

FLUORS EFFEKT MOT KARIES

 • Danner fluorapatitt à Reminalisering
 • Forsurer bakterienes indre forhold
 • Hemmer IPS syntesen
 • Hemmer glykolysen (nedbrytingen av sukker)
 • Hemmer transport av sukker

 

KLORHEXIDIN
Virker på transporten av sukker ved å hemme PTS – phosphotransferase transport system – systemet som står for transport av sukker inn i bakterien.


PROBIOTIKA

Når tilført i adekvate antall, vil de utkonkurrere de skadelige bakterienes, og sørge for at antallet bakterier som S. Mutans minker.


PREBIOTIKA

Ufordøyelig matingrediens som selektivt stimulerer vekst eller aktivitet hos én eller et begrenset antall bakterier i tarmen.

 

PASSIV IMMUNISERING
Kle overflatene med antistoffer eller syntetiske antistoffragmenter. Reduserer kolonisering av S. Mutans.