Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hva er pulpastener?

Pulpastener er øyer av mineralisert vev som vi finner i bløtvevet (i pulpa). De øker med alderen, og kan gi problemer dersom de ligger ved foramen apikale (stenger igjen blodforsyningen).

Deler de inn i 3:

1)   Sanne

  • Disse har typisk dentinstruktur

2)   Falske

  • Ikke dentinstruktur

3)   Diffuse

  • Forkalkninger
  • Ser vi gjerne i forbindelse med blodkar
  • Ikke noen spesiell dentinstruktur

Forekomst av pulpastener:

–       66% av tennene hos de mellom 10-30år

–       80% av tennene hos de mellom 30-50år

–       90% – 50år og eldre