Ernæring, Oral Patologi, Samfunnsodo

Folkehelse – Hvordan kan man forebygge kreft i munnhulen?

Kreft i munnhulen skyldes i hovedsak tobakk og alkohol (75-90% av tilfellene). Ellers er dårlig ernæring en risikofaktor. Mangel på vitamin A, C, E og jern er kjente predisponerende faktorer. Overlevelsesraten (5-år) er på 50% men øker til 80% ved tidlig oppdagelse.

I UK er det ca. 3500 nye tilfeller og 1600 dødsfall som følge av munnhulekreft hvert år. Menn er mest utsatt (2x så ofte at menn får denne type kreft). Insidensen øker med alderen og 85% av tilfellene er funnet hos personer som er over 50 år.

Hva har skjedd de siste årene:

–       mellom 1911 og 1970:

 • Tydelig senkning av dødelighet for munnhulekreft (hos menn).

–       I de siste årene har dette snudd litt igjen, og dødstallene begynt å øke, spesielt blant yngre menn. Uklart hva som er grunnen.

Faktorer som påvirker overlevelse fra munnhulekreft:

–       Stedet hvor lesjonen er (jo lengre bak i munnen, desto verre prognose)

–       Størrelsen på lesjonen

–       Grad av differensiering

–       Om regionale lymfeknuter er involvert

–       Tilstedeværelse av metastaser til vev lengre unna.

Etiologi/årsakssammenheng:

Årsakene til munnhulekreft er i stort grad forstått, og mange tilfeller kunne vært forebygget/unngått.

Hovedårsakene er tobakk og alkohol som skrevet over. Og ernæringsmangel.

Etablerte risikofaktorer:

–       Røyking av tobakk

–       Tyggetobakk

–       Snus

–       Høyt alkoholinntak

–       Tilstedeværelse av potensielle maligne lesjoner

Predisponerende faktorer:

–       Næringsmalngel (vitamin A, C og E, og Jern)

–       Genetisk disponert

–       Sollys (leppekreft)

–       Dental traume

–       Virale infeksjoner

Antioksidanter i friske frukter og grønnsaker har en beskyttende forebyggende funksjon mot mange krefttyper. Derfor er det anbefalt at man spiser minst 5 om dagen.

Forebyggingsmetoder:

Behandling av munnhulekreft er dyrt for samfunnet og sliter veldig på individet som får det.

Faktisk kan så mye som MINST ¾ av alle tilfellene av munnhulkekreft unngås hvis tobakks- og alkoholinntaket var bedre kontrollert.

Klinisk tilnærming i forebygging av munnhulekreft:

–       Ta alltid en grundig medisinsk historiediskusjon med pasientene, både nye og de som kommer på recall.

–       Alt helsepersonell burde rutinemessig spørre pasientene om deres tobakk og alkoholvaner. Alt skal skrives opp i journalen!

–       Nasjonal screening for munnhulekreft er foreløpig ikke anbefalt (mye fordi det koster for mye, uten at man ved om det vil være lønnsomt. Også grunnet at det fortsatt er mangel på deteksjonsmetoder).

–       Man skal likevel ta i bruk oportunistisk screening!

 • Extraoral og intraoral undersøkelse ved hvert tannlegebesøk.
 • Spesielt for de med høyest risiko
  • Menn over 50 år
  • Røykere
  • Pasienter med kreft i familie/slekt
  • De med leukoplaki og erythroplaki

–       Referer raskt til spesialist om det er mistanke om maligne lesjoner

Tannhelsepersonell spiller en viktig rolle i å opplyse og hjelpe pasienter til å velge en sunnere livsstil. I forhold til munnhulekreft er det 3 hovedbeskjeder som bør legges vekt på:

 1. Stopp røykingen
 2. Senk alkoholinntaket (3-4 enheter daglig for menn og 2-3 enheter daglig for kvinner)
 3. Det er viktig å spise 5 eller mer grønnsaker/frukt om dagen.

Det er estimert at mellom 63000 og 190000 røykere årlig ville sluttet å røyke dersom alle tannleger rutinemessig tilbydde råd i forhold til røykeslutt.

Det er også en viktig mulighet for tannhelsepersonellet når man har unge pasienter. Man bør alltid anbefale dem å ikke eksperimentere med cigaretter! De fleste røykere starter uvanen med røyking når de er 11-14 år gamle, og så snart de har røyket noen cigaretter blir mange av dem avhengig av nikotin og synes det er vanskelig å slutte.

Man kan for eksempel fortelle om de umiddelbare effektene av røyking:

–       Missfargete tenner

–       Dårlig ånde

Disse to kan være et problem for mange unge å høre om, og kan fungere som en motivasjonsfaktor for å slutte, eller å ikke begynne.

Folkehelse-tilnærming:

Befolknings-helse-strategi for å redusere munnhulekreft er viktig, og burde basere seg på følgende prinsipper:

–       En forståelse for de underliggende sosiale, økonomiske og politiske årsakene for munnhulekreft.

 • Faktorer som påvirker tobakk og alkoholkonsum
 • Bør tenke på hvordan man kan øke inntaket av frukt og grønt

–       En direkte populasjonstilnærming som målretter seg høyrisikogrupper

–       Tannhelsepersonell bør samarbeide med annet helsepersonell for å finne felles ”trusler” for oral helse og generell helse, for eksempel tobakk og alkohol.

–       Jobbe på tvers av sektorer og byråer utover helsetilbudene. Altså jobbe med andre som ikke har med helsesektoren å gjøre.

–       M.m.

Så hva kan man gjøre?:

–       Stramme inn restriksjoner i forhold til reklamering for tobakk og alkohol.

–       Subsidiere sunnere valg, som frukt og grønt, eller røykesluttsprodukter (nikotine replacement therapy).

–       Bedre merking av tobakksprodukter og forklare farene ved bruken.

–       Røykefritt på offentlige steder for eksempel kafeer, restauranter, kinoer osv (I Norge fikk vi heldigvis innført røykeloven!)

–       Øke tilgjengeligheten på frukt og grønt – i kantiner, på butikker, på arbeidsplassene osv.

–       Promotere opprettelse av røykeslutt-sentre.

–       Etablere hjelpelinjer som appelerer til populasjonsgrupper som røyker mye.

–       Tilby billige høy-kvalitets frukt og grønt.

–       Øke personlig og sosial opplæring i skolene – livsferdigheter, lære å si ”nei”, forhandlingsferdigheter osv.

–       Røykeforbud blant elevene på skoler.

–       Bedre helsepersonellets evne til å hjelpe pasienter med røykeslutt og alkoholkontroll.

–       Etablere evidens-basert røyke og alkohol preventive tilbud.