Oral Patologi

Epiteliale svulster – Benigne og maligne

Godartede vs. ondartede svulster:

Godartede Ondartede
Ikke invasive (normalt sett) Invasive
Sprer seg ikke Sprer seg regionalt og til fjerne organer
Ofte innkapslet Ikke innkapslet
Sjeldent dødelige Kan være dødelige
Cellene viser lite atypi Større grad av cellulær atypi
Ikke så mange mitoser, vokser oftest langsomt Gjerne mange og atypiske mitoser, vokser ofte raskt
Nomenklatur: Første del av navnet sier noe om utgangsvev, ender på stavelsen      –om. Nomenklatur: Istedenfor å ende på stavelsen –om ender de på karsinom, sarkom, adenokarsinom osv.

Benigne (godartede) bløtvevstumorer:

 • Papillom
 • Perifert hemangiom
 • Nevrofibrom
 • Nevrinom/Schwannom
 • Myxom
 • Leiomyom
 • Nevus
 • Granulærcelletumor
 • Rhabdomyom
 • Fibrom

Potensielt premaligne lesjoner og tilstander:

 • Leukoplaki
 • Proliferativ verrukøs leukoplaki
 • Erythroplaki
 • Ganelesjoner forårsaket av røyking
 • Oral submukøs fibrose (assosiert med arecanøtter)
 • Actinisk keratose (lepper)
 • Discoid lupus erythematosus (lepper)
 • Tertiær syfilis
 • Arvelige tilstander (dyskeratosis congenita, epidermolysis bullosa)
 • Lichen planus?
 • Hyperkeratinisering etter snusbruk?

Maligne (ondartede) bløtvevstumorer:

 • Plateepitelkarsinomer
 • Verrukøse karsinomer
 • Kaposis sarkom
 • Melanomer
 • Lymfomer
 • Rhabdomyosarkomer
 • Maligne Spyttkjerteltumorer
 • Metastaser til lymfeknuter
 • Angiosarkomer
 • Fibrosarkomer