Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Dentalt plakk og plakkdannelsen

plakk

DENTALT PLAKK

Dentalt plakk er et eksempel på en biofilm. Dentale plakk er samfunnet av mikroorganismer funnet på tannoverflaten, innbakt i en polymer matriks laget av spytt og bakterier.

Plakk er naturlig og har visse fordeler for verten (eksempelvis mennesket). Den viktigste fordelen er at plakket fungerer som en beskyttelse mot eksogene arter.

 

PLAKKDANNELSENS 7 STEG

 1. Smørende film (emaljepelikkel):
  Dette skjer raskt, innen sekunder. Ca 1 mikrometer. Enten spytt eller GCF (gingival crevicular fluid).
 2. Transport av mikrober til tannoverflaten
  Dette skjer passivt.
 3. Reversibel fase (fysisk-kjemisk binding)
  Ved hjelp av Van der Waalske bindinger fester mikrobene til pelikkelsubstansen. De kan lett løsne igjen og derfor kalles denne fasen for reversibel fase.
 4. Irreversibel fase (adhesin-reseptor binding)
  I denne fasen dannes det sterkere, spesifikke, kort-distanse og irreversible bindinger mellom adhesiner på mikrobene og reseptorer i emaljepelikkelen. Streptococcus Mutans har glucan-bindende proteiner som sitt adhesin. Disse binder til glucaner i pelikkelen.
 5. Tilleggsbindinger
  Pionérmikrobene kan tilhefte seg nye mikrober ved hjelp av lektin-aktige bindinger. dette kalles ko-adhesjon, og er grunnlaget for videre vekst.
 6. Vekst
  Plakkdannelsen blir større og modnes ved hjelp av metabolske interaksjoner, endringer av omgivelsene, gradienter og matriks.
 7. Avkobling
  Skjer når bakteriene degraderer adhesinene.

 

PREDOMINANTE BAKTERIER

Streptokokker er predominante i over 40% av dentale plakk. Actionomycer er predominante i ca 30% av dentalt plakk.

 

STEDSAVHENIG SAMMENSETNING

Sammensetningen av dentalt plakk er forskjellige fra sted til sted i munnen. Fissurene okklusalt er mye mer utsatt for spytt enn for eksempel glatte overflater bukkalt og lungualt. I tannranden er det mer GCF enn spytt, der er også det et redoks-potensiale, samt at det hoper seg opp anaerobe bakterier der, spesielt proteolytiske arter.

Fissurer: Streptokokker

Approksimalt: Actinomycer & Neisseria (anaerob)

GC: S + A + anaerobe.

 

DENTAL PLAKK MATRIKS

Består av 30% plakkvolum, >90% vann. Polymerer fra bakterier og spytt/CGF. Spytt: Protein og glycoproteiner. Bakterier: Polysakkarider, glucan, mutan, fructan, heteropolymerer.

Funksjon:

 • Beskyttelse
 • Stabiliserer biofilmen
 • Interagerer med molekyler
 • Holder på vann
 • Næringsreservoar
 • Strukturell rolle