Fysiologi, Muskelfysiologi

Hva oppnår musklene med å bryte ned protein?

Muskelen forbruker periodevis mye ATP. Muskelen kan bryte ned proteiner og oksidere aminosyrer. Dette fører til en frigjøring av aminosyren alanin. Alanin lages ved omdanning fra pyruvat i muskelen. Alanin kan så fraktes med blodet til leveren, hvor den tilbakedannes til pyruvat vha. Alanin transaminase (aminogruppen til alanin flyttes til alfa-ketoglutarat og man får pyruvat og glutamat). I leveren kan pyruvat benyttes i syntesen av glukose.

Glukose forbrukes av muskler.

Ved å bryte ned proteiner vil muskelen få tilgang til nødvendige aminosyrer og glutamat. Glutamat og pyruvat kan videre omdannes vha transaminering og produktene blir da alfa-ketoglutarat og alanin. Alanin kan så fraktes til leveren og på nytt transamineres til pyruvat. I leveren kan pyruvat videre brukes i syntesen av glukose (glukoneogenese).
Muskelen kvitter seg også med det toksiske stoffet ammonium (NH4+)! Fjerner altså nitrogen.

Hva er alanins rolle i denne syklusen?

Alanin kan transporteres med blodet og er derfor viktig. Pyruvat og glutamat i muskelen vil ved hjelp av transaminering danne alanin og alfa ketoglutarat. Alanin fraktes så til leveren (som nevnt over) og transamineres på nytt.

Alanin binder seg til ammonium (NH4+) fra glutamat og frakter i så måte ammonium bort fra muskelen, til leveren, hvor NH4+ kan sendes inn i ureasyklusen. NH4+ tapes så gjennom urinen.