Fysiologi, Muskelfysiologi

Hva menes med alfa/gamma koaktivering i muskelcellene?

Alfa/gamma koaktivering i muskelcellene vil si:

At motoriske signaler fra hjernen koaktiverer alfa- og gamma-motornevroner (begge aktiveres altså samtidig).

Dette fører til en kontraksjon i både intra- og ekstrafusale muskelfibre.

Gamma-motornevron innerverer kun muskelspindler. Når gamma-motornevroner aktiveres strammer de opp ”slapphet” i intrafusale celler à muskelspindelen blir ”tight” (stram).

Dette er gunstig for å kunne justere spindelsensitiviteten for muskelengden.

Alpha-gamma-koaktivering utgjør en mekanisme for å avgjøre forskjellen mellom ønsket posisjon eller bevegelse og den faktiske posisjonen/bevegelsen.