Tannens oppbygging

Hva er en biofilm?

BIOFILM Biofilm er en kompleks sammenkobling av mikroorganismer, kjennetegnet av produksjonen av en beskyttende og klebende matris. Biofilmer karakteriseres av: Heterogen struktur Genetisk diversitet Komplekse kommunikasjoner Ekstracellulær matriks av polymere substanser Et eksempel på en biofilm er dentalt plakk.

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hvordan får man karies (hull i tennene)?

DENTAL KARIES – hva er det? Dental karies er demineralisering av tannsubstans på grunn av bakterier. Det er den vanligste kroniske sykdommen som innebefatter nær 80% av verdens befolkning. Det er flere grunner som gjør at man får karies: Riktig mikrobe Dårlig diett Dårlig munnhygiene Lite fluor Tidsaspektet Bevis for karies som en infeksjonssykdom baseres på forsøk på såkalte gnotoniotiske…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Dentalt plakk og plakkdannelsen

DENTALT PLAKK Dentalt plakk er et eksempel på en biofilm. Dentale plakk er samfunnet av mikroorganismer funnet på tannoverflaten, innbakt i en polymer matriks laget av spytt og bakterier. Plakk er naturlig og har visse fordeler for verten (eksempelvis mennesket). Den viktigste fordelen er at plakket fungerer som en beskyttelse mot eksogene arter.   PLAKKDANNELSENS 7 STEG Smørende film (emaljepelikkel):…

Continue Reading
Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hva er pulpastener?

Pulpastener er øyer av mineralisert vev som vi finner i bløtvevet (i pulpa). De øker med alderen, og kan gi problemer dersom de ligger ved foramen apikale (stenger igjen blodforsyningen). Deler de inn i 3: 1)   Sanne Disse har typisk dentinstruktur 2)   Falske Ikke dentinstruktur 3)   Diffuse Forkalkninger Ser vi gjerne i forbindelse med blodkar Ikke noen spesiell dentinstruktur Forekomst…

Continue Reading