Samfunnsodo

Fordeler og ulemper med det norske tannhelsesystemet

Kort beskrivelse av det norske tannhelsesystemet: Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som i hovedsak yter tannhelsetjenester til grupper av befolkningen definert i lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som i hovedsak tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen. Fylkeskommunen er ansvarlig for at det ytes tjenester etter tannhelsetjenesteloven 1983. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom rammefinansiering (institusjonene får…

Continue Reading
Samfunnsodo

Evidensbasert tannbehandling – Hva er det og hvordan går man fram?

Hva menes med evidensbasert tannbehandling? Evidensbasert tannbehandling (EBD – “Evidence-Based Dentistry”) er tannbehandling som integrerer den beste tilgjengelige vitenskapen med klinisk erfaring og pasientens preferanser når man tar kliniske avgjørelser. Dette for å gi best mulig behandlingstilbud og for å unngå unødvendig eller feil behandling. Det er altså en behandlingstilnærming som baserer seg på vitenskap/forskning, og ikke på tradisjon som…

Continue Reading