Ernæring, Oral Patologi

Hva er gingivitt?

Gingivitt er en kronisk inflammasjon av tannkjøttet (gingiva), og er gjerne knyttet til dårlig oral hygiene. Gingivitt kalles gjerne det tidlige stadiet av tannkjøttsykdom (periodontal sykdom og periodontitt). Gingivitt er noe alle voksne har i en eller annen grad, men det er ønskelig å ha gingivitt i minst mulig grad. Hvis det får utvikle seg fritt (uten god oral hygiene,…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hvordan får man karies (hull i tennene)?

DENTAL KARIES – hva er det? Dental karies er demineralisering av tannsubstans på grunn av bakterier. Det er den vanligste kroniske sykdommen som innebefatter nær 80% av verdens befolkning. Det er flere grunner som gjør at man får karies: Riktig mikrobe Dårlig diett Dårlig munnhygiene Lite fluor Tidsaspektet Bevis for karies som en infeksjonssykdom baseres på forsøk på såkalte gnotoniotiske…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Dentalt plakk og plakkdannelsen

DENTALT PLAKK Dentalt plakk er et eksempel på en biofilm. Dentale plakk er samfunnet av mikroorganismer funnet på tannoverflaten, innbakt i en polymer matriks laget av spytt og bakterier. Plakk er naturlig og har visse fordeler for verten (eksempelvis mennesket). Den viktigste fordelen er at plakket fungerer som en beskyttelse mot eksogene arter.   PLAKKDANNELSENS 7 STEG Smørende film (emaljepelikkel):…

Continue Reading
Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hva er pulpastener?

Pulpastener er øyer av mineralisert vev som vi finner i bløtvevet (i pulpa). De øker med alderen, og kan gi problemer dersom de ligger ved foramen apikale (stenger igjen blodforsyningen). Deler de inn i 3: 1)   Sanne Disse har typisk dentinstruktur 2)   Falske Ikke dentinstruktur 3)   Diffuse Forkalkninger Ser vi gjerne i forbindelse med blodkar Ikke noen spesiell dentinstruktur Forekomst…

Continue Reading
Fysiologi, Oral Patologi

Kliniske begreper i gastroenterologi

Øsofagus/ventrikkel Dysfagi = spisebesvær/svelgevansker Odynofagi = spisesmerter/svelgesmerter Dyspepsi = fordøyelsesbesvær Ulcusdyspepsi = Smerter i epigastriet i forbindelse med måltider. Minner/gir mistanke om magesår Refluksdyspepsi = minner/gir mistanke om reflukssykdom. Halsbrann/sure oppstøt. Non-ulcus dyspepsi = dyspepsi (fordøyelsesbesvær) hos en som ikke har magesår eller annen god forklaring på dyspepsien. Ulcus = Sår (i magesekk eller tovfingertarm) Gastritt = inflammasjon i mageslimhinnen.…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi

Endringer i kjevebenet kan være første tegn på beinskjørhet

Kjevebeinet består av trabecular-ben. Altså samme bein som er i blant annet lårhals og ryggvirvlene. Ved negativ kalsium-balanse blir kalsium lettere mobilisert fra trabecularben framfor radiale bein. Kjevebenet er derfor en potensiell kalsiumkilde for å møte behovet til andre kroppsvev. En endring i kjevebenet kan følgelig være første tegn på beinskjørhet! Hos kvinner ser man gjerne en høy korrelasjon mellom…

Continue Reading
Oral Patologi

Leukoplaki

Definisjon: hvit flekk eller område som ikke kan skrapes av og klinisk ikke kan identifiseres som annen sykdom eller forandring (unntatt tobakk). Man reviderer (endrer) diagnosen om man finner en annen årsak til forandringen. Utseendet kan variere. Leukoplaki er det viktig å få undersøkt, fordi det kan være en premalign tilstand, altså et forstadie til kreft. Finner det oftest: Intraoralt:…

Continue Reading
Oral Patologi

Erupsjonscyste

Erupsjonscyste: Er en cyste som oppstår rundt kronen på en tann i frembrudd, delvis utenfor benet. Dette kan altså skje hos barn. Man ser en blålig, myk og rund hevelse i gingiva over den aktuelle tannen. De er vanlige og også ufarlige. Ved traumatisering kan det samle seg blod i vevet – erupsjonshematom. Erupsjonscystene brister ofte spontant, eller tannlegen kan…

Continue Reading
Oral Patologi

Keratocyste / odontogen keratocystisk tumor

Keratocyste / odontogen keratocystisk tumor: Utgjør 5-15% av alle odontogene cyster. Forekomst: Alle aldersgrupper Vanligst mellom 20 og 30 år Menn > Kvinner Forholdet mellom underkjeve : overkjeve  (2:1) Vanligst å finne posteriort i underkjeven, angulus regionen og oppover i ramus. I overkjeven er regionen rundt 3. molar vanligste lokalisasjon. Når de oppstår hos barn er det ofte sammenheng med…

Continue Reading