Fysiologi, Sirkulasjon & Lymfesystem

Lymfesystemet

Oppbygning og funksjon: Når vi hører om lymfe, tenker de fleste av oss på selve lymfeknutene. Vi vet at de sitter på halsen og i lysken, men dette er kun en liten del av lymfesystemet. Det finnes flere hundre lymfeknuter som sitter på forskjellige steder i kroppen. De er en del av et større samvirkende lymfesystem. Lymfesystemet er et transportsystem…

Continue Reading