Fysiologi, Muskelfysiologi

Hva oppnår musklene med å bryte ned protein?

Muskelen forbruker periodevis mye ATP. Muskelen kan bryte ned proteiner og oksidere aminosyrer. Dette fører til en frigjøring av aminosyren alanin. Alanin lages ved omdanning fra pyruvat i muskelen. Alanin kan så fraktes med blodet til leveren, hvor den tilbakedannes til pyruvat vha. Alanin transaminase (aminogruppen til alanin flyttes til alfa-ketoglutarat og man får pyruvat og glutamat). I leveren kan…

Continue Reading
Fysiologi, Muskelfysiologi

Hvordan reguleres kontraksjonskraften i skjelettmuskler?

Kontraksjon: Kontraksjon av skjelettmuskelceller utløses normalt av et nervesignal som kommer til muskelcellens motoriske endeplate, dvs. kontaktstedet mellom nervefiber og muskelfiber. Nervesignalet kommer fra en motorisk nervecelle i ryggmargen og kommer til muskelen gjennom den motoriske nerven. Hver motorisk nervecelle har en lang utløper i en slik nerve, og denne utløperen grener seg når den kommer frem til muskelen i…

Continue Reading
Fysiologi, Muskelfysiologi

Redegjørelse for hvordan energi omsettes i musklene.

Hvordan skaffer muskelcellene seg energi og hvordan omsettes den? Selve muskelkontraksjonen er en energikrevende prosess. Energien kommer fra maten vi spiser (fett, karbohydrater, proteiner), men for at cellene skal kunne nyttiggjøre seg energien, må den frigjøres fra næringsstoffene ved kjemisk nedbrytning inne i cellene (metabolisme) og lagres i det energirike  molekylet adenosintrifosfat (ATP). Dersom ATP ikke er tilgjengelig, kan ikke…

Continue Reading
Fysiologi, Muskelfysiologi

Hva menes med alfa/gamma koaktivering i muskelcellene?

Alfa/gamma koaktivering i muskelcellene vil si: At motoriske signaler fra hjernen koaktiverer alfa- og gamma-motornevroner (begge aktiveres altså samtidig). Dette fører til en kontraksjon i både intra- og ekstrafusale muskelfibre. Gamma-motornevron innerverer kun muskelspindler. Når gamma-motornevroner aktiveres strammer de opp ”slapphet” i intrafusale celler à muskelspindelen blir ”tight” (stram). Dette er gunstig for å kunne justere spindelsensitiviteten for muskelengden. Alpha-gamma-koaktivering…

Continue Reading