Biomaterialer, Bonding, Materialer

Ordforklaring – Bonding

Hvorfor bonding?: For å skape adhesjon mellom to material, som for eksempel kompositt og tann, metall og kompositt osv. Tilslutte og skjerme pulpa mot omliggende miljø (munnhulen) Bondingen tar imot stress, har en viss elastisitet. Etsing: Syrebehandling av en overflate. Adhesjon: Binding mellom to flater. Smear layer: Et tynt lag med krystallinsk karakter. Oppstår på overflaten av tenner som har…

Continue Reading