Biomaterialer, Bonding, Materialer

Ordforklaring – Bonding

Hvorfor bonding?: For å skape adhesjon mellom to material, som for eksempel kompositt og tann, metall og kompositt osv. Tilslutte og skjerme pulpa mot omliggende miljø (munnhulen) Bondingen tar imot stress, har en viss elastisitet. Etsing: Syrebehandling av en overflate. Adhesjon: Binding mellom to flater. Smear layer: Et tynt lag med krystallinsk karakter. Oppstår på overflaten av tenner som har…

Continue Reading
Biomaterialer, Materialer, Polymerer

Ordforklaring – Polymerer

Polymer: Kjemisk, ofte organisk material (fins også uorganiske!) materialer, som er bygd opp av flere enheter (monomerer) sammenbundet til en kjede. Plastmaterial = Polymer + additiv. Additiv: tilsettes for å forbedre/forandre en eller flere egenskaper hos polymeren. (Eks: Filler, inhibitor, aktivator, initiator, stabilisator, fargeemner, mykgjørere). Glasstemperatur: Tg(glasstransition). En temperatur der noe hardt blir mykt. Tg defineres (ved oppvarming) som den…

Continue Reading
Avtrykk, Biomaterialer, Materialer

Avtrykksmaterialer

Målet med avtrykk er å skape en eksakt modell av de virkelige forholdene i munnen. Noen krav stilles til de avtrykksmaterialene vi benytter. Det er at de: Gir bra detaljgjengivning (25mm) Er formstabile Har bra fysikalske egenskaper rivstyrke elastisitet Har god fuktbarhet Vi deler avtrykkmaterialer inn i to: –       Ikke-elastiske –       Elastiske Hydrokolloider Alginat Agar Gummi arabicum m.m. Elastomer K-silikon…

Continue Reading