Biomaterialer, Bonding, Materialer

Ordforklaring – Bonding

Hvorfor bonding?:

 • For å skape adhesjon mellom to material, som for eksempel kompositt og tann, metall og kompositt osv.
 • Tilslutte og skjerme pulpa mot omliggende miljø (munnhulen)
 • Bondingen tar imot stress, har en viss elastisitet.

Etsing: Syrebehandling av en overflate.

Adhesjon: Binding mellom to flater.

Smear layer: Et tynt lag med krystallinsk karakter. Oppstår på overflaten av tenner som har gjennomgått tannprosedyrer som ”root planing” og kutting/preparasjon med borr. Må gjernes vha. syreetsing.
”Det laget vi har etter vi har borret. Støv osv. som skal bort/fjernes”.

Hybridlag (Hybridlayer): Det laget som er bygget opp av/ består av det frigjorte kollagenet + primer og adhesiv.

Primer: Lavmolekylært resin, ofte med løsningsmiddel (eks: alkohol), som bidrar til bedre bonding til et substrat (eks: dentin).

 • Hydrofilt resin
 • Lav-viskøst
 • Fremmer binding til et substrat
 • Lavmolekylære monomerer
 • Legges nærmest tannen (dentinet)

Adhesiv: Mer høymolekylært resin. Inneholder mer hydrofobe dimerer som kan kryssbinde. Fører til adhesjon av en substans eller et material til en/et annet. Lager et lag mellom primer og kompositt.

Resin: Monomerblanding som ikke har blitt polymerisert enda (akrylater uten fyllstoff).

Amfifil: Et molekyl som er amfifilt har både hydrofile og hydrofobe deler. Dvs. at deler av molekylet er vannløselig, mens andre deler er fettløselige.

Hva skjer når man etser emaljen med fosforsyre?: Da tar man bort hydroksyapatitt rundt emaljeprismene. Det man oppnår da er et større areal å binde til.

Her er til slutt noen av metakrylatene som blir brukt til bonding:

 • HEMA
 • 4-META
 • PENTA
 • BPDM
 • UEDMA
 • TEGDMA
 • BIS-GMA

NB! Bonding må inneholde amfifile monomerer. Dette fordi de skal kunne feste både til dentinet (hydrofilt) og kompositt (hydrofobt).