Ernæring, Oral Patologi

Hva er gingivitt?

Gingivitt er en kronisk inflammasjon av tannkjøttet (gingiva), og er gjerne knyttet til dårlig oral hygiene. Gingivitt kalles gjerne det tidlige stadiet av tannkjøttsykdom (periodontal sykdom og periodontitt). Gingivitt er noe alle voksne har i en eller annen grad, men det er ønskelig å ha gingivitt i minst mulig grad. Hvis det får utvikle seg fritt (uten god oral hygiene,…

Continue Reading
Tannens oppbygging

Hva er en biofilm?

BIOFILM Biofilm er en kompleks sammenkobling av mikroorganismer, kjennetegnet av produksjonen av en beskyttende og klebende matris. Biofilmer karakteriseres av: Heterogen struktur Genetisk diversitet Komplekse kommunikasjoner Ekstracellulær matriks av polymere substanser Et eksempel på en biofilm er dentalt plakk.

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Hvordan får man karies (hull i tennene)?

DENTAL KARIES – hva er det? Dental karies er demineralisering av tannsubstans på grunn av bakterier. Det er den vanligste kroniske sykdommen som innebefatter nær 80% av verdens befolkning. Det er flere grunner som gjør at man får karies: Riktig mikrobe Dårlig diett Dårlig munnhygiene Lite fluor Tidsaspektet Bevis for karies som en infeksjonssykdom baseres på forsøk på såkalte gnotoniotiske…

Continue Reading
Ernæring, Oral Patologi, Tannens oppbygging

Dentalt plakk og plakkdannelsen

DENTALT PLAKK Dentalt plakk er et eksempel på en biofilm. Dentale plakk er samfunnet av mikroorganismer funnet på tannoverflaten, innbakt i en polymer matriks laget av spytt og bakterier. Plakk er naturlig og har visse fordeler for verten (eksempelvis mennesket). Den viktigste fordelen er at plakket fungerer som en beskyttelse mot eksogene arter.   PLAKKDANNELSENS 7 STEG Smørende film (emaljepelikkel):…

Continue Reading
Samfunnsodo

Fordeler og ulemper med det norske tannhelsesystemet

Kort beskrivelse av det norske tannhelsesystemet: Tannhelsetjenesten i Norge består av en offentlig sektor som i hovedsak yter tannhelsetjenester til grupper av befolkningen definert i lov om tannhelsetjenesten, og en privat sektor som i hovedsak tilbyr tannhelsetjenester til den øvrige befolkningen. Fylkeskommunen er ansvarlig for at det ytes tjenester etter tannhelsetjenesteloven 1983. Tjenestene finansieres i hovedsak gjennom rammefinansiering (institusjonene får…

Continue Reading
Samfunnsodo

Evidensbasert tannbehandling – Hva er det og hvordan går man fram?

Hva menes med evidensbasert tannbehandling? Evidensbasert tannbehandling (EBD – “Evidence-Based Dentistry”) er tannbehandling som integrerer den beste tilgjengelige vitenskapen med klinisk erfaring og pasientens preferanser når man tar kliniske avgjørelser. Dette for å gi best mulig behandlingstilbud og for å unngå unødvendig eller feil behandling. Det er altså en behandlingstilnærming som baserer seg på vitenskap/forskning, og ikke på tradisjon som…

Continue Reading
Tannbleking

Tannbleking – Sikkerhetstips

Hvite, vakre smil er noe de aller fleste ønsker seg, og flere og flere har slått øynene opp for tannblekingsprodukter de siste årene. Tannbleking kan man kjøpe på internett i form av ”strips” eller skinner og blekegele, eller man kan få det gjort hos tannlegen. Det er sjeldent noen sideeffekter ved bruk av disse produktene så lenge man følger instruksjonene,…

Continue Reading
Fysiologi, Sirkulasjon & Lymfesystem

Lymfesystemet

Oppbygning og funksjon: Når vi hører om lymfe, tenker de fleste av oss på selve lymfeknutene. Vi vet at de sitter på halsen og i lysken, men dette er kun en liten del av lymfesystemet. Det finnes flere hundre lymfeknuter som sitter på forskjellige steder i kroppen. De er en del av et større samvirkende lymfesystem. Lymfesystemet er et transportsystem…

Continue Reading
Tannbleking
Tannbleking

Tannbleking – Hjemmebleking

“Problemene” først: Produkter man får kjøpt i butikk, eller på internett finnes i form av blekeskinne-systemer, skinnefrie systemer (whitestrips), og “paint-on” produkter. Hovedproblemet med bruk av slike OTC (over the counter / over disk) produkter er at man ikke får noen tannsjekk og diagnose i forhold til misfargingen. Dermed kan blekingen føre til at man rett og slett dekker til…

Continue Reading